โปรโมชั่น ป้ายทะเบียนรถสวย เลขทะเบียนรถสวย ราคาถูก
จำนวน 12 รายการ
มีวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1584
กรมขนส่ง
การใช้งานบริการของระบบ e-Service บางบริการ จะต้องมีการลงทะเบียนรถเพื่อใช้ บริการต่างๆ ซึ่งบริการที่ จะต้องมีการลงทะเบียนรถเพื่อใช้บริการได้แก่ การยื่นชําระภาษีรถยนต์/ประจําปีผ่านอินเตอร์เน็ต และ การยื่นคําขอแผน ป้ายทะเบียนใหม่กรณีชํารุดผานอินเตอร์เน็ต เป็นต้น การลงทะเบียนสามารถกระทําด้วยตัวเองหรือกระทําการแทนได้ โดยกลุมผู้ใช้งานหลักคือ ประชาชน ต...
กรมขนส่ง
เงื่อนไขรถสำหรับยื่นชำระภาษี -รถที่สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีเงื่อนไขดังนี้ - ประเภทรถ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2), รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) - ประเภทรถ รย.1 รย.2 และ รย.3 อายุรถไม่เกิน 7 ปี (ถ้าอายุรถเกินให้ดำเนินการตรวจสภาพรถที่สถาน ตรวจสภาพรถเอกช...
กรมขนส่ง
ขั้นตอนการจองห้องอบรมขอรับใบอนุญาตขับรถ เปิดจองคิวสำหรับผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตขับรถ - ใบอนุญาตขับรถใหม่ - ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)
กรมขนส่ง
LINE ID: PR.DLT
กรมการขนส่งทางบก ตอบแทนทุกความเชื่อมั่นตลอด 365 วันแห่งความภาคภูมิใจ เฉพาะปี 2560 ได้รับ 33 รางวัลอันทรงเกียรติจาก 5 องค์กรชั้นนำของประเทศ
กรมขนส่ง
บาดเจ็บนับล้าน พิการมากกว่า 6 พันคนต่อปี กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมาก มีชีวิตที่ก้าวเดินไปอย่างยากลำบาก ทั้งชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ แต่เราสามารถมอบ “ก้าวใหม่แห่งชีวิตใหม่” ให้เขาเหล่านั้นได้ แค่เข้าร่วมประมูลทะเบียนเลขสวยกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก เพราะรายได้จากการประมูลทั้งหมด จะนำมาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็...
กรมขนส่ง
เพียง Like&Share โพสนี้ รับบัตรไปเลยฟรีๆที่ บริเวณ สนามช้างอารีนา บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ก่อน 10.00 น. ยืนยันการรับบัตร 1.บัตรประชาชน 2.เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของเลขประมูล * ผู้ที่ต้องการรับบัตร ทิ้งชื่อ และเบอร์โทร มาทาง inbox เพจ
กรมขนส่ง
อัตราหลักประกันการประมูล ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาการประมูลหมายเลขทะเบียน
กรมขนส่ง
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมทะเบียนรถสวยเลขเรียง ราคาถูก ทะเบียนประมูล ป้ายทะเบียนสวย เลขทะเบียนรถมงคล ทะเบียนกราฟฟิค เลขทะเบียนรถเสริมดวง จองเลขทะเบียนรถ มีให้เลือกมากมาย‎ เป็นมงคลกับชีวิต เสริมบารมี‎ ถูกต้องตามกฎหมาย100% ราคาถูก‎ คัดเฉพาะป้ายผลรวมดีมาให้ลูกค้า ผลรวมดีเยี่ยม ป้ายทะเบียนสวย ราคาย่อมเยา บริการประทับใจ